КУЛА КАПИЈА “ШИЉАК“

Преласком преко пешачког моста долази се до капије „Шиљак“, која передставља улаз у комплекс Тврђаве Бач, данас заштићену просторну културно-историску целину од изузетног значаја. У подграђу се налази 36 кућа са окућницама, распоређених са обе стране Улице бачке тврђаве, од којих већина потичу из 18. века. 

Планирано је да се ова целина укључи у туристичку понуду. На броју 12 налази се средиште Музејске јединице „Векови Бача“.

Локација на мапи

Поделите страницу!

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

Адреса: Трг Др Зорана Ђинђића 4, 21420 Бач
Тел: +381 (0) 64 85 11 926
Емаил: turizambac@gmail.com

BAČ
TOURISM ORGANISATION

Address: Trg Dr Zorana Đinđića 4, Bač 21420
Phone: +381 64 85 11 926
Email: turizambac@gmail.com

This web page was made with Mobirise template